GEWETENLOZE REFOSCHURKERIJ SGP/RD/JIJDAAR/HEARTCRY
GEWETENLOZE REFOSCHURKERIJ SGP/RD/JIJDAAR/HEARTCRY/REFOKERKEN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier GEWETENLOZE REFOSCHURKERIJ SGP/RD/JIJDAAR/HEARTCRY/REFOKERKEN

SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ OPENBAART ZICH ALS EEN OUDGEREFORMEERDE ATHEIST OP DE POLITIEKE TRIBUNE EN AAN DE SPOTTAFEL VAN JINEK

Zie Jinek/Staaij-debat: http://youtube.com/watch?v=0b_ELMlpXSY

Oudgereformeerde SGP-wolf in schaapsklederen, Van der Staaij, blasfemeert de ware godsdienst voor de zoveelste keer aan de Jinek-spottafel omtrent zijn ondertekening van de verduivelde Nashville-verklaring en kust de crucifix die minister van emancipatie, Van Engelshoven (D66), aan diezelfde tafel hem voorhoudt. De reactie van Staaij op de onnatuurlijke argumenten die mevr. Engelshoven Van der Staaij voor de voeten werpt, is volstrekt atheistisch.
Staaij rept (zoals gewoonlijk) geen woord over het recht Gods, de Goddelijke scheppingsorde en Gods eis dat alle mensen zich moeten bekeren, gelijk o.a. geschreven staat in Handelingen 17:30: "God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren."
Van der Staaij gedraagt zich aan de Jinek-tafel als een playboy/atheist en de bijbelse geloofsleer wordt door Staaij doorlopend publiek verkracht door vals-oecumenisch gezwam en de man heeft TOTAAL NIETS in huis, om een bijbels getuigenis af te leggen in openbare vergaderzalen. Als Nashville-ondertekenaar en politieke slaaf van vrijmetselaars-kabinet Rutte is dat ook niet mogelijk. Staaij gaat dan ook de geschiedenisboeken in als een OGG-verrader van Gods heilig Woord en het Nederlandse volk.
Daar komt bij dat Van der Staaij en Co nul-komma-nul inbreng heeft op het politieke toneel, aangezien de SGP totaal voorbijgaat aan het huidige ideologische bilderberger elite-systeem, waarin alle besluiten allang gemaakt zijn voordat het zwakzinnige kamer-debat begint.
Het is dan ook met duizend feiten bewezen dat democratie niet eens bestaat, terwijl Staaij ervoor gaat en doorlopend het huidige demoNcratische systeem zit te spekken met volstrekt zwakzinnige, godonterende en nietszeggende politieke prietpraat. Tegelijk zit Staaij op de politieke tribune doorlopend Gods Woord publiek te verkrachten met vals-oecumenische stompzinnigheid, met instemming van alle SGP-dominees. Het oer-hollands-nuchtere verwijt van FvD-er, Baudet aan het adres van Van der Staaij dat Staaij het huidige politieke machtssysteem a la de dictatoriale EU-elite niet eens doorziet en als een dronken slaaf daarin meedanst, is volkomen op zijn plaats. De FvD-ers, Baudet en Hiddema, voldoen derhalve opmerkelijk aan het bijbelse feit dat de kinderen dezer wereld voorzichtiger (wijzer) zijn, dan de kinderen des lichts, in hun geslacht (Luk. 16:8), omdat zij het duivelse dictatoriale westerse machtssysteem a la EU wel doorzien en dat ook publiek durven zeggen.
(Note: Deze opmerkingen betreffen geen pleidooi voor het politieke bedrijf).
Het huidige westerse politieke dictaoriale systeem wordt beheerst door een handvol miljardair-criminelen en met hun geplande Nieuwe Wereldorde hebben zij de totale ondergang van de reeds verkankerde rechtstaat en de overblijvende resten van de bijbels normatieve beschaving voor ogen, gepaard gaande met de totstandkoming van 1 Wereldreligie, waarmee de weerzinwekkende en verraderlijke grafpolitiek van de SGP, de bilderberger RD-propagandakrant, plus alle afvallige refokerken, volledig participeren. Het Refodom wordt dan ook o.l.v. de SGP en het RD, inclusief alle kerkelijke stomme-honden-herders, versneld klaargestoomd voor de aanbidding van het beest!

Nashville-medeoprichter, HHK-dr. P. de Vries, heeft ook de crucifix gekust op last van, de VU-duivels-hol te Amsterdam, en heeft de zoveelste knieval voor de duivel gemaakt, Christus verradende, eieren voor zijn geld kiezende, om op de akker des bloeds (akeldama) zijn 30 judas-penningen in ontvangst te blijven nemen.

Zie PDF-artikel via Klik hier link

Spotduivel, Koos de Jong, van Jijdaar en hartevriend van Jijdaar-acteur, Arie Simons, blasfemeert tijdens een jijdaar-seks-operette, Christus en Maria Magdalena letterlijk.

Zie videofragment op volgende blok

Schoonvader van antichrist H. van den Belt, T. Markwat staat zonder het Woord Gods hosanna te roepen op het hollywood-podium van Heartcry, zonder zich vrij te maken van de zielsbedrieglijke leer van Arjan Baan en Co, en trapt daarmee de tempelreinigende Christus van de steilte.

JEZUIETENKRANT, RD, PROMOOT VIA THEOLOGENBLOG DR. A. HUIJGEN IN BADPAK (Zie derde blok)

SPOTDUIVEL KOOS DE JONG VAN JIJDAAR BLASFEMEERT CHRISTUS EN MARIA MAGDALENA  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
SPOTDUIVEL KOOS DE JONG VAN JIJDAAR BLASFEMEERT CHRISTUS EN MARIA MAGDALENA

KLIK OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VIDEOCLIP

JEZUIETENKRANT, RD, PROMOOT VIA THEOLOGENBLOG DR. A. HUIJGEN IN BADPAK   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
JEZUIETENKRANT, RD, PROMOOT VIA THEOLOGENBLOG DR. A. HUIJGEN IN BADPAK

KLIK OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE PICTURE WIELRENNERS-CLUB MET DR. A. HUIJGEN 2e VAN RECHTS, OP DE BREDEWEG DES VERDERFS


http://www.derokendevlaswiek.com