DR. M. KLAASSEN: 'BEKERING/SCHANDJONGENS IS NIET NODIG'
DR. M. KLAASSEN: BEKERING REFO-SCHANDJONGENS IS NIET NODIG  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

BINNEN DE REFOKRINGEN VERRADEN JEZUITISCHE REFO-PROPONENTEN ELKAAR - DR. S. DE BRUIJN, DR. HUIJGEN EN DR. KATER, EXPOSED DOOR DR. M. KLAASSEN !

NASHVILLE-ONDERTEKENAAR, PKN-DR. M. KLAASSEN, ONTMASKERT DR. A. HUIJGEN, DR. KATER EN RD-HOOFDREDACTEUR DR. S. DE BRUIJN, ALS VERRADERLIJKE VALSSPELERS ! (Daarin heeft Klaassen volkomen gelijk, maar hij staat feitelijk aan dezelfde kant, aangezien hij als Nashville-ondertekenaar de bekering van ("celibataire") homo's niet nodig acht).

Dr. Klaassen: "De publicatie van deze verklaring heeft ook iets anders schrijnend aan het licht gebracht: de verdeeldheid en verwarring van kerken en christenen binnen de brede gereformeerde gezindte. Met name het Reformatorisch Dagblad heeft hier een dubieuze rol in gespeeld. Nog voordat de verklaring gepubliceerd was, plaatste deze krant een kritisch artikel van de hand van de hoogleraren Huijgen en Kater. Kritiek mag, graag zelfs, maar normaal gesproken doe je dat pas als iets is gepubliceerd. Deze actie zorgde al voor verwarring vooraf. Het stelde ons voor voldongen feiten en gaf ons niet de gelegenheid om de dingen zo te organiseren als we graag hadden gewild.
Vervolgens was daar het hoofdredactionele commentaar van 8 januari. Daar werden de initiatiefnemers van de verklaring, onder wie verschillende vaste scribenten van het RD, schuldig verklaard, niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege de gevolgen die de Nashville verklaring teweeg zou brengen. Dit verwijt heeft ons als werkgroep hard geraakt. We zouden – aldus het commentaar – ‘moeten wenen op de puinhopen'. Zelf heb ik de verklaring nooit gelezen alsof homo's niet uit de kast zouden mogen komen of zouden moeten genezen. Homoseksualiteit is een gegeven."


Dr. Klaassen (vervolg): "Deze (Nashville) verklaring die niets anders doet dan Gods Woord naspreken en waar nota bene gezaghebbende Bijbelgetrouwe christenen als John Piper, Donald Carson en Rosaria Butterfield hun handtekening onder geplaatst hebben..."

"...die niets anders doet dan Gods Woord naspreken..."
Moet zijn: "Niet anders doet dan Gods Woord vervalsen" (Zie pdf-artikel via de Klik hier link)

...bijbelgetrouwe christenen, Carston en Piper ...
Moet zijn: Carston en Piper zijn antichristenen!


Zie artikelen via onderstaande link:
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENPIPERzpKELLERzpPROMOTORS_wu_LA_NEW_CALVINISM_WOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDEREN.html

Klik hier DR. M. KLAASSEN ONDERSCHRIJFT NASHVILLE-VERKLARING, ZEGGENDE: "GENEZING (BEKERING) REFO-SCHANDJONGENS IS NIET NODIG"

Pelagiaanse bron:
https://cip.nl/71497-the-days-after-ds-m-klaassen-blikt-terug-op-nashville-ophef

KLAASSEN-CITAAT: "Zelf heb ik de verklaring nooit gelezen alsof homo's niet uit de kast zouden mogen komen of zouden moeten genezen."

Het Schrift-diaboliserende CIP-relaas wat meneer Klaassen ten beste geeft, is niet voor herhaling vatbaar, hoewel hij wel het verraad van het jezuitisch RD-dr-complot (De Bruijn/Huijgen/Kater) aantoont. Echter ook Klaassen kerstent wat God vervloekt en dat doen alle (ex)ondertekenaars van het Nashville-verdrag, plus de stilzwijgende dominees-rest. We hebben bovenstaand citaat van Klaassen afgedrukt, om opnieuw aan te tonen dat heel het afvallige Refodom al jaar en dag in de fase verkeert van Romeinen 1 vanaf vers 18 tot het einde, ofwel door God is overgegeven aan het goeddunken van hun eigen verdorven hart aangezien de (ex)ondertekenaars van het onreine Nashville-verdrag plus hun stomme-honden-collega's Gods Woord en Gods scheppingsorde verkrachten door onreine lusten en begeerten celibatair te verklaren.

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com