WIE STEMT OP SGP AANBIDT HET BEEST
WIE STEMT OP DE SGP DIE AANBIDT HET BEEST        
Plaats in winkelmandjeMandje
Morgen (21 maart) worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Bij deze een waarschuwing om NIET te stemmen, ook niet op de SGP.

Democratie is het middel om alle volken (weer terug) onder de macht van het beest te krijgen. (Openbaring 13). Jezuieten spelen hier de centrale rol in. U krijgt het gevoel alsof u invloed uitoefent op de regering. Maar u wordt puur voorgelogen door de politiek, het is alleen maar om u zoet te houden, de besluiten zijn allang gemaakt en uw stem heeft totaal geen enkele invloed. Een stem op een politieke partij is een stem op de duivel: Politiek is namelijk altijd compromissen sluiten ten koste van Gods Woord en Wet. Romeinen 3:8: "Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is."

Als u toch stemt (bijv. op de SGP), weet dan dat u stemt VOOR abortus, VOOR prostitutie, VOOR vrouwen in het ambt, VOOR homo en pedofielen, VOOR massale volksverleiding!

Nog een paar feiten:

* De SGP stemt in met een abortuslimiet, want een verbod was niet haalbaar, dus het gebod; gij zult NIET doden, geldt dan niet meer !!

* De SGP pleit voor verhoging van de prostitutieleeftijd, i.p.v. een totaal verbod af te eisen, dus het gebod, gij zult NIET echtbreken, geldt dan niet meer !!

* De SGP is voor vrouwen in het ambt, totaal tegen Gods heilige scheppingsorde in.

* De SGP pakt de onopgeloste pedo-beerput omtrent Joris Demmink niet aan, een zaak met vele vertakkingen (Wie zwijgt stemt toe)!

* De SGP participeert met de EU, die er openlijk voor uit komen dat zij de toren van Babel weer opbouwen.

* De SGP stelt dat de EU onze wettige overheid is, terwijl deze manifestatie van het beest geen recht heeft op ook maar een enkele millimeter grondgebied.

* De SGP zegt geen verheerlijking van de partij te willen, terwijl de grootste billboards ingenomen worden door de reformatorische gezichten van de SGP! Het is een ordinaire afgodscultus geworden!

* Van der Staaij verklaart openlijk in een TV-show dat homoparen elkaar trouw moeten zijn, anders worden de ‘‘kinderen'' de dupe. Dat Sodom en Gomorra met vuur en zwavel van de hemel omgekeerd zijn, lacht men om, maar God laat Zich niet bespotten, niet door de SGP en niet door belijders en dominees die op de "christelijke" politiek stemmen !!

* Van der Staaij heeft goede gesprekken met aborteurs in een abortuskliniek.

* Van der Staaij promoot boeken die door satans-aanbidders geschreven zijn (zoals C.S. Lewis, Tim Keller).

* Van der Vlies opende een ‘'reformatorische homo-huiskamer''.

Deze lijst zou nog veel langer kunnen worden, maar hopelijk is dit genoeg om u te laten schrikken. Met de andere partijen is het natuurlijk niet beter gesteld.

GODS WOORD BLIJFT STAAN! Er is GEEN grijs gebied, het is of VOOR of TEGEN! Alleen daarom is het al niet mogelijk om zogenaamde christelijke politiek te bedrijven. Ze doen de absoluutheid van Gods Wet teniet en creëren daarmee steeds meer draagvlak onder de refo's om alle ongerechtigheid te legaliseren en dat alles onder gereformeerde vlag!

U moet het voor God kunnen verantwoorden waar u uw stem aan geeft! Kunt u niet meer stemmen? Geen nood, God heeft die duivelse politiek niet nodig!

Onderzoekt u alstublieft ook zelf deze dingen, anders blijft u denken dat het allemaal nog wel meevalt, terwijl ook onze kringen van binnenuit zijn geïnfiltreerd met mensen die totaal andere intenties hebben dan u denkt.

P.S: stuur deze brief door s.v.p.


http://www.derokendevlaswiek.com