REFOKERKEN STAAN IN DIENST VAN DE/ILLUMINATIE/BAAL
REFOKERKEN STAAN IN DIENST VAN DE ILLUMINATIE-BAAL   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-ARTIKEL

Klik hier DE REFO-KERKEN STAAN IN DIENST VAN DE BAAL ONDER REGIE VAN DE SGP EN HET RD

In de wereld van vandaag is niets wat het lijkt, de wereldbevolking wordt constant gehersenspoeld zonder hier erg in te hebben. Alles wat wij (denken te) weten, is niets anders dan een verkeerde perceptie van de werkelijkheid, behalve het ware geloof in Christus, Zijn Heilig Woord en dienst.

De wereldbevolking wordt een science-fiction-wereld aangeleerd, door de politiek, maatschappij, media, entertainment, het onderwijs, hetgeen niets te maken heeft met wat er in werkelijkheid in de wereld gaande is. Het is allemaal bedoeld om de mensen tot domme zombies te maken die alleen maar denken aan consumeren, geld verdienen, eer behalen, vleselijke wellust botvieren, kortom, om dingen te kunnen doen die niet van belang zijn en waardoor de mensen hun eigen oordeel versnellen en verzwaren.

De hele wereldbevolking verkeert in een diepe slaap en wordt daarin gehouden met nep-nieuws, vaccinaties, chemtrails en privacy-berovende wetten, onder het mom van war-on-terror. Ook binnen het Refodom wordt het kerkvolk misleid en zoetgehouden met kerk-entertainment en een nep-evangelie naar de mens. Er is een supra-nationale elite die achter de schermen alles bepaald en de hele wereldbevolking langzaam maar zeker in de richting stuurt waarin de elite wil dat de wereld gestuurd wordt. Deze elite gebruikt hiervoor onder andere de politiek (SGP) met een niet bestaande democratie, false flags, meineed, pedofilie, leugen en bedrog. De Media (RD) wordt gebruikt voor het propaganderen van vervalst/nep-nieuws, global-warming-hoax, Agenda 21/30, een entertainment-wereld, die volledig door de elite geleid worden; de gehele muziekwereld, Hollywood, Walt Disney etcetera, de modewereld, alle grote modehuizen staan allemaal ten dienste van de elite. Ook de geregistreerde kerken en hun dominees hebben geen vrijheid van preken en ze hebben zich allemaal aangepast en zich onderworpen aan de wil van de elite. Geloof het of niet maar in deze wereld kan NIEMAND beroemd worden zonder dat de elite het wil en er bestaat geen vrijheid van (s)preken. Dit geldt dus niet alleen voor de zakenwereld en de politiek, maar ook de kerken. Niemand kan superrijk, invloedrijk worden in de politiek, zonder dat de elite het wil en geen enkele geregistreerde dominee kan zijn stem verheffen met macht en zich buiten de censuur-grenzen van de illuminatie begeven.

Je kan tot een bepaald niveau succes hebben zonder hiervoor de elite nodig te hebben maar op een bepaald moment als je te succesvol dreigt te worden, zal er aan je deur geklopt worden, en zul je voor de keuze gesteld worden: Wil je doorgaan met succesvol te blijven en nog succesvoller te worden, dan zul je je aan ons moeten onderwerpen anders is het gedaan met je ambitie.

Wat de elite wil bewerkstelligen is: ťťn geloof, ťťn (virtuele) wereldmunt, ťťn wereldregering en ťťn ras van zogenaamde trans-humans die in staat zijn om als slaven alles voor de elite te doen. Gender-gelijkheid, transhumanisme en het creŽren van robots die niet kunnen worden onderscheiden van gewone mensen maar die ver superieur zullen zijn aan wat gewone mensen (en de toekomstige trans-humans) kunnen zijn enkele zaken die momenteel door de MSM erg worden geprezen. De toekomstige wereld (die momenteel al dichterbij is dan we denken) zal een verschrikkelijke wereld zijn waarin een normaal mens van vandaag zich zeker niet thuis zal voelen, maar er wordt door de MSM -inclusief het RD- hard aan gewerkt om de mensen hiervoor klaar te stomen. Elke beroemdheid of machtige persoon in de wereld, of het nu een politicus, sportheld, muziekster of acteur is of een modekoningin, kerkleider, heeft zijn of haar positie alleen kunnen bereiken met goedkeuring van en onder supervisie van de elite. En geloof het of niet: dit geldt WERELDWIJD, niet alleen in het westen.

De elite opereert vanuit en rekruteert vanuit geheime genootschappen: enkele bekende zijn: De vrijmetselaars; Odd fellows; de tempeliers; Scull and bones (voor elite universiteiten); de rozenkruizers, de CFR (Counsel Foreign Relations), de Bilderbergers, enz. Er zijn in werkelijkheid honderden van deze geheime genootschappen, maar alle geheime genootschappen worden uiteindelijk geregeerd door slechts ťťn geheim genootschap en dat is de illuminati. De illuminati (waarvan de msm ons wil doen geloven dat die niet meer bestaat of nooit bestaan heeft) is nooit weggeweest en is hedentendage de organisatie waarin IEDEREEN IN DE WERELD DIE MACHT HEEFT, OF BEROEMD IS, OF SUPERRIJK IS, LID IS. Ook het RD en de SGP staan volledig onder controle van de illuminatie. De gewone man denkt hier niet aan want de illuminatie werkt volledig in het geheim maar is machtiger dan alle regeringen in de wereld samen, veel machtiger, want dit is de organisatie die werkt aan een NWO een nieuwe wereldorde waarin de elite openlijk de macht zal hebben en de volledige wereldbevolking tot slaaf heeft gemaakt.

Op dit moment is het duidelijker dan ooit tevoren waar de elite voor staat, wat ze wil, en hoe ze het wil. In Hollywood films, muziekclips, de politiek, bankbiljetten, openbare gebouwen, zitten vol met symboliek en uitingen van hoe de toekomstige wereld volgens de illuminatie eruit moet gaan zien. Dit is een manier van "mindcontrol" en het is bedoeld om de mensen klaar te maken voor de aanbidding van het beest, inclusief het Refodom. Niemand kan een politieke status halen, noch beroemd worden, zonder dat de elite het wil en zonder dat je hun agenda uitvoert en zonder dat je DE god AANBIDT DIE DE ILLUMINATI AANBIDT, NAMELIJK SATAN.
De elite gebruikt de entertainers om de gewone mensen te hersenspoelen. De entertainers brengen vaak de onderwerpen die de elite wil pushen in de mainstream. (tegenwoordig zijn dit bijvoorbeeld transhumanisme, de gender-agenda, rassengelijkheid, satanisme, opstand tegen het gezag, crypto-geld, technologie, overbevolking en nog veel meer). Ook het Refodom demoniseert in een snel tempo, geen kerk-denominatie uitgezonderd.

Het gevolg van het lauwe en afvallige christendom openbaart zich zichtbaar en hoorbaar in een enorm moreel verval, wat zich ook in de volle breedte manifesteert binnen het Refodom, omdat de refo-dominees geen geroepen knechten van God zijn, niet in de bressen staan, maar de van God vervloekte fascistische SGP/RD aanbidden en een evangelie preken naar de mens. Het Refodom heeft zich protestloos laten inpakken door hetgeen de illuminatie dicteert via de politiek (SGP) en de mainstream-media (het RD).

Een oppervlakkig christendom heeft verwoestende gevolgen: Totale ontwrichting van het bijbelse gezinsleven. Echtscheidingen zijn aan de orde van de dag. Seks voert de boventoon in allerlei mogelijke satanische varianten. Goddelijke instellingen, zoals het huwelijk tussen man en vrouw, de bijbelse kledingsvoorschriften, de bijbelse haardracht en de hoofdbedekking voor de vrouw, de zondagsheiliging, de eedaflegging onder aanroeping van Gods Naam, enz., zullen weinig betekenis meer hebben, want men is Gods Woord en elkaar aan de lopende band ontrouw. De televisie staat bol van geweld dat in toenemende mate verheerlijkt zal worden als vermaak. De meest gruwelijke zonden worden wereldwijd tot wet verheven, ook binnen de refo-kerken. Zo was er onlangs een vrouw die het huwelijk tussen en moslim en een meisje van 6 jaar met recht Ďpedofilie' noemde, en door een EU-rechtbank werd veroordeeld voor die uitspraak. De goedgelovige bevolking zal worden zoetgehouden en gemanipuleerd met een niet bestaande democratie en worden blootgesteld aan vreselijke taferelen van moord en verkrachting en alle intieme dingen die alleen binnen het bijbelse huwelijk plaatsvinden, zijn uitgebreid in allerlei pulpbladen, kranten en op het scherm te zien. In het verlengde van dit alles rukt het satanisme aan alle kanten op. Niet zo vreemd, want zij die de macht in de wereld in handen hebben, zijn de oorspronkelijke aanbidders van Bašl.

De verering van Bašl in de praktijk ging als volgt: Volwassenen verzamelden zich rondom het altaar van Bašl. Kleine kinderen werden vervolgens levend verbrand als offer voor de god Bašl. Te midden van de afgrijselijke kreten en de geur van verbrand vlees, hielden Ďde gelovigen', zowel mannen als vrouwen, zich bezig met biseksuele orgiŽn. Dit hele ritueel was bedoeld om economische voorspoed te verkrijgen door Bašl op deze manier te inspireren om het te laten Ďregenen' en zo de vruchtbaarheid van "moeder aarde" te vergroten.

Er is niets nieuws onder de zon. Mensenoffers worden nog steeds gebracht om de satan te bevredigen. In de kringen van de vrijmetselarij, ondergebracht in allerlei geheime societies, waarvan bijna alle wereldleiders lid zijn, wordt de satan openlijk aanbeden, dat gepaard gaat met satanische rituelen, met als doel, om de zogenaamde Nieuwe Wereldorde door te voeren, waarin maar 1 wereldreligie getolereerd wordt, namelijk de aanbidding van het beest, waarvoor ook het Refodom in rap tempo wordt klaargestoomd, middels de JezuÔtische propagandamakers in de top van de SGP en het RD.

In de Amerikaanse staat Arkansas is onlangs een standbeeld onthuld van het satansbeeld, Baphomet. Het beeld staat op een prominente plek, nl. op het plein voor het Capitool. Premier Rutte heeft ook zo'n baphomet-kop in zijn torenkamertje hangen, als kado van Balkenende, beide satansaanbidders. SGP-agent, Menno de Bruin, geeft de refo-jeugd rondleidingen in de regeringsgebouwen, tot in het torenkamertje toe, met een gekerstende verwijzing naar de satanskop, Baphomet, om de refo-jeugd in te wijden voor de aanbidding van het beest.

Volgens de Tempeliers -orde van JezuÔeten- is Jezus een God die regeerde in een andere wereld dan de onze en is satan de god die de onze materiŽle wereld regeert. De Baphomet wordt als symbool van satan door de Tempeliers aanbeden. Tijdens de inwijdingsrituelen moet Christus worden afgezworen en de nieuwe god, satan (lucifer), in de vorm van Baphomet-beeld, worden aanbeden.
Omdat het satanisme de kracht is die de wereld regeert, is democratie een hoax en het is totaal zinloos om zich in te spannen voor een van de "strijdende politieke partijen", of je stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, bijv. zoals die voor een Amerikaanse president. Iedere Amerikaanse president staat volledig onder controle van de JezuÔtische krachten die de wereld regeren. Zo niet, dan is hij heel snel president af, kijk naar John F. Kennedy.

Mensen vragen zich misschien af hoe het kan dat een leider, zoals Rutte, volop meewerkt aan de doofpot van vlucht MH17, terwijl hij heel goed weet dat daar honderden mensen zijn geofferd op het altaar van de baal, net zoals 911 een mensenoffer was aan de baal. Dat soort van bloedige false-flags zal zich vermenigvuldigen in de toekomst. Het Refodom verdemoniseerd in rap tempo, en de refo-kerken bedrijven dezelfde kalverendienst als in de tijd van de goddeloze koning Jerobeam (1 Kon. 12 en 13), en er zijn geen knechten van God meer die in de bressen staan, laat staan dat al die refo-huurlingen instaan voor het tijdelijke en geestelijke welzijn van de schapen die onder hun hoede verkeren.

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com