REFOKERKEN AAN BETHLEHEMS HERBERG GELIJK: GEEN/PLAATS/VOOR/HET/LEVENDE/KIND
REFOKERKEN AAN BETHLEHEMS HERBERG GELIJK: GEEN PLAATS VOOR HET LEVENDE KIND !  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier REFOKERKEN AAN BETHLEHEMS HERBERG GELIJK: GEEN PLAATS VOOR HET LEVENDE KIND !

In de huidige refo-kerken en hun kerkorden, inclusief de D.K.O., is geen plaats voor:

1. Mattheus 18:20: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen."
2. Ongeschoolde handwerkers die van Godswege geroepen zijn om het Woord te preken, zoals o.a. Bunyan, Spurgeon, Huntington, dat waren;
3. Gods vervolgde getuigen onder het kruis buiten de legerplaats (Joh. 16:2);
4. Bijbels tot stand gekomen huidige huisgemeenten overeenkomstig de NT-huisgemeenten (Rom. 16:5; 1 Kor. 16:9; Kol. 4:15; Fil. 1:2);
5. De zeventig herauten door Christus voor Hem uitgezonden, in de orde van Johannes de Doper, zonder apostolische handoplegging (Luk. 10:1; zie ook Num. 11:25-26).

Dr. Kohlbrugge: "De gelovige is zo dood aan de Wet als een steen, waar hijzelf iets betekenen moet; maar hij is zo levendig bij de Wet als een vuurvlam, waar het om Gods Naam, eer, waarachtigheid en trouw gaat."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

Leg naast dit bijbels getuigenis de monddode huidige priesterschaar, waarvan Gods Woord zegt: "Stomme honden die niet bassen kunnen", Jes. 56:10.

Dr. Kohlbrugge aan Hendrik de Cock: "De apostelen van de Heere geroepen, gehoorzaamden in alles het wettig gezag, maar hun lippen lieten zij niet bedwingen; zij lieten zich geselen en boeien met vrolijk gelaat, stenigen en half dood slaan, maar in hun ambt, hun van de Heere toevertrouwd, waren zij trouw. Uw plicht is het te waken voor de kudde, u toevertrouwd en u dapper tegen de wolven te stellen, gelijk gij ook doet en te protesteren bij het kerkbestuur."
uit: 'Kohlbrugge, herder en heraut'

De Cock heeft de bijbelse vermaning van Kohlbrugge echter in de wind geslagen en is zijn eigen weg gegaan door een afgescheiden kerk-denominatie te stichten, met alle repeterende breuken vandien. Ook de HHK heeft gedaan als De Cock gedaan heeft en God heeft in die menselijke gestichte porseleinen HHomoK-kast geblazen, zodat er niet meer van is overgebleven dan een pelagiaans sodomhuis.


http://www.derokendevlaswiek.com