RD: 'CHRISTENEN HEBBEN POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID'
RD: 'CHRISTENEN HEBBEN POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP HET PDF-IKOONTJE TER INZAGE COMPLETE ARTIKEL MET HYPERLINKEN

Klik hier
GEPROPAGANDEERDE POLITIEKE RD-VERANTWOORDELIJKHEID
-EEN DROOMBEELD VAN DE OUDE MENS ONDER DE WET


Met name in de goebeliaanse opinie-etalagekast van de Jezuďtische RD-krant verschijnen doorlopend provocerende spot-artikelen die Gods Woord en het ware geloof vervalsen, ont- en verkrachten. Onlangs werd er in het RD een horror-artikel geplaatst van een moordenares, een moeder, die abortus op haar eigen kind als ‘een opluchting' had ervaren, terwijl het RD geen enkele melding maakt van het bijbelse feit dat elke moeder die een abortusmoord laat plegen op haar ongeboren kind, een moordenares is die de bijbelse doodstraf moet ondergaan. Nee, het plaatsen van dit soort profane horror-artikelen, is bij het RD een van God vervloekte trend geworden, o.a. om het blinde refovolk en haar voorgangers klaar te stomen voor de aanbidding van het beest.

De Heilige Geest leert bij monde van de apostel Petrus in (o.a. in 2 Petrus 3) dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die hun godslasterlijke leringen en gelijknamig gedrag, publiek zullen etaleren en Gods Woord willens en wetens zullen vervalsen, ont- en verkrachten. Dat is wat de politiek doet, wat de SGP doet, wat het RD doet, wat het team gewetenloze refo-schurken doet (door de abortusgrens van 24 weken te diplomatiseren), dat is wat het 2e team gewetenloze refo-schurken onder aanvoering van dr. P. de Vries doet omtrent het lhbt-debat (door het ‘sodomiet-zijn' van het ‘sodomitische doen' te scheiden en het ‘homo-zijn' te kerstenen), en dat is ook wat Stefan Beyer doet met zijn politieke verantwoordelijkheids-kretologie, namelijk, Gods Woord willens en wetens vervalsen, ont- en verkrachten.

De titel van het RD-artikel luidt:

"Christenen hebben een politieke verantwoordelijkheid"

RD-Opinie - 03-12-2018

door: Stefan Beyer
PS. Beyer is voorganger van de Evangeliumsgemeinde te Jena (Oost-Duitsland) en namens de FDP lid van de raadscommissie jeugdzorg in die stad. Een langere versie van dit artikel verscheen eerder in het Duitse tijdschrift Timotheus Magazin.

Comment: De titel van het RD-artikel is al volbloed atheďstisch, aangezien Gods ware kinderen geen politieke, maar een bijbelse geloofsovertuiging hebben die volstrekt a-politiek is. "Politieke verantwoordelijkheid" bestaat niet eens, aangezien elk mens zijn verantwoordelijkheid totaal verzondigd heeft in het paradijs. "Politieke verantwoordelijkheid" is een droombeeld van de oude mens onder de wet. Bovendien is politiek bedrijven ALTIJD boerenbedrog; het kiezen tussen kwaden (= SGP-politiek), hetgeen Gods Woord onder het oordeel der verdoemenis plaatst (Rom. 3:8). De titel had dus moeten luiden: "De oude mens onder de wet beeldt zich politieke verantwoordelijkheid in." Het RD en de SDP en alle SGP-dominees, promoten de van God vervloekte samenstemming van 'Christus met de Belial', want dat is de juiste definitie van de gristelijke politiek. (Zie vervolg in pdf-artikel).

KLIK OP HET PDF-IKOONTJE TER INZAGE COMPLETE ARTIKEL MET HYPERLINKEN

DE BELIALS-INTENTIE VAN DE TOP DRIE GEWETENLOZE REFO-SCHURKEN, RD-ACTEUR S. DE BRUIJN, SGPLAYER VAN DER STAAIJ EN DR. P. DE VRIES, GEOPENBAARD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE BELIALS-INTENTIE VAN DE TOP DRIE GEWETENLOZE REFO-SCHURKEN, RD-ACTEUR S. DE BRUIJN, SGPLAYER VAN DER STAAIJ EN DR. P. DE VRIES, GEOPENBAARD

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE ARTIKELEN-REEKS

Of copieer onderstaande titel plus link en stuur die door naar alle refo-dominees en al degenen die op de SGP stemmen.

DE BELIALS-INTENTIE VAN DE TOP DRIE GEWETENLOZE REFO-SCHURKEN GEOPENBAARD

http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL.pdf


http://www.derokendevlaswiek.com