RD/SGP + REFOKERKEN VERRADEN NL-VOLK MET/DONORWET/DOOFPOT
RD/SGP + REFOKERKEN VERRADEN KERKVOLK, JA, ALLE NL-BURGERS, DOOR HET NAZI-SCENARIO OMTRENT NIEUWE DONORWET TE VERZWIJGEN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier RD/SGP + REFOKERKEN VERRADEN KERKVOLK, JA, ALLE NL-BURGERS, DOOR HET NAZI-SCENARIO OMTRENT NIEUWE DONORWET TE VERZWIJGEN

KLIK OP HET PDF-IKOONTJE, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER INZAGE VAN VOLLEDIG PDF-ARTIKEL OVER DE NAZISTISCHE DONOR-WET EN STUUR HET DOOR NAAR ALLE REFO-DOMINEES, OF STUUR DE ONDERSTAANDE LINK DOOR


http://www.providencemountainranch.com/DE%20RD-SGP-REFO-DOOFPOT%20OMTRENT%20DE%20NAZISTISCHE%20DONOR-WET.pdf

De nieuwe donor-wet van D666 is er onlangs doorgedrukt met een nazi-oogmerk, namelijk, ten behoeve van het rijkseigendomsrecht van alle menselijke lichamen en organen. De SGP heeft op de nieuwe donor-wet puur fascistisch gereageerd !

Ergo: In het RD, door de SGP en vanuit de Refo-kerken heeft er geen enkele publieke stem geklonken dat de nieuwe donor-wet -net als de abortuswet en de euthanasie-wet- een nazi-wet is, aangezien de nieuwe donor-wet zal worden uitgevoerd op grond van het ingevoerde hersendood-protocol, hetgeen betekent dat van geen enkel overleden mens organen worden gedoneerd.

Een hersendode patient is namelijk niet overleden. Van een echte overleden patient, zijn ook de organen dood en dode organen kunnen niet meer getransplanteerd worden. Om die reden heeft men het hersendood-protocol ingevoerd, om levende organen te kunnen doneren, van nog in leven zijnde patienten.

Van de nazistische inhoud van de nieuwe donor-wet zijn het RD, de SGP en de Refo-kerken volledig op de hoogte, maar het RD, de SGP en de Refo-kerken en hun dominees, hebben het zwijgen er toegedaan en van de nazi-donor-wet een doofpot gemaakt. Daarmee hebben het RD, de SGP en de Refo-kerken alle kerkmensen verraden, ja, heel het Nederlandse volk!

Het RD, de SGP en de Refo-kerken hebben geen enkel protest ingediend tegen de nazistische inhoud van de donor-wet, en zijn derhalve medeplichtig aan moord en medeplichtig aan de zelfmoord van de (onkundige) donor. Immers, hersendood is niet dood en een donor-patient overlijdt pas tijdens of na de operatie!

Immers, als iemand zich als donor beschikbaar stelt, stelt hij niet zijn dode lichaam, maar ZIJN LEVEN beschikbaar, nl. om zich te laten vermoorden op de operatie-orgaan-tafel, hetgeen pure zelfmoord is. Gods Woord leert dat degenen die zelfmoord plegen ten enenmale van de zaligheid uitgesloten zijn, maar dat horror-feit interesseert geen enkele dominee. De kerkmensen die zich als donor beschikbaar hebben gesteld, mogen van de huidige refo-priesterschaar zelf beslissen of zij zelfmoord plegen of niet, met een 'evangelische' begrafenispreek als toegift....

Dat deze schokkende feiten door het RD, de SGP en de Refo-kerken en hun dominees verzwegen worden, overtreden Gods gebod "Gij zult niet doden", en maakt hen mede-schuldig aan overheidsmoord en aan de zelfmoord van degenen die zich -wel of niet uit onkunde- als donor hebben beschikbaar gesteld.

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com