OCCULT SGP-SPROOKJE: 'GRISTELIJKE POLITIEK IN EEN GESECULEERDE/SAMENLEVING'
OCCULT SGP-SPROOKJE: 'GRISTELIJKE POLITIEK IN EEN GESECULEERDE SAMENLEVING' ONTMASKERD EN WEERLEGD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE COMPLETE PDF-ARTIKEL MET HYPERLINKEN EN STUUR HET DIGITAAL DOOR NAAR DE SCHRIJVERS VAN DE GdB-UITGAVE, ALLE SGP-DOMINEES EN BEKENDE SGP-ers, door downloading en vervolgens door uploading als bijlage per email.

Klik hier SGP-OCCULTISME: 'CHRISTELIJKE POLITIEK IN EEN GESECULEERDE SAMENLEVING' ONTMASKERD EN WEERLEGD - 05-12-2018

DS. D.J. BUDDING, DRS. P. DE VRIES, DR. C.L.S. JANSE, DR. R. BISSCHOP, E.A., KERSTENEN DE BELIALS-PRAKTIJK VAN DE SGP EN SCHREVEN ZO'N 20 JAAR GELEDEN UITERST VROME WOORDEN IN DE UITGAVE VAN DE GUIDO DE BRES STICHTING, GETITELD: "CHRISTELIJKE POLITIEK IN EEN GESECULARISEERDE SAMENLEVING", TERWIJL DE POLITIEKE SGP-PRAKTIJK TOEN AL OP ALLE GEBIED VOLLEDIG IN STRIJD WAS MET GODS WOORD EN HAAKS STAAT OP HETGEEN DE SCRIBENTEN IN DEZE UITGAVE AAN VROME WOORDEN SCHRIJVEN, EN WAT ZE SCHRIJVEN IS GROTENDEELS MET GODS WOORD IN STRIJD ! ANNO 2018 IS DE BELIALS-POLITIEK DER SGP NOG 20 X 20 KEER CORRUPTER !

‘Christelijke politiek in een geseculariseerde samenleving'
- SGP in de 21e eeuw -
Circulaire van de Guido de Bres Stichting - uitgegeven in 1999


KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE COMPLETE PDF-ARTIKEL MET HYPERLINKEN EN STUUR HET DIGITAAL DOOR NAAR DE SCHRIJVERS VAN DE GdB-UITGAVE, ALLE SGP-DOMINEES EN BEKENDE SGP-ers, door downloading en vervolgens door uploading als bijlage per email.


http://www.derokendevlaswiek.com