GEWETENLOZE REFOSCHURKEN DIPLOMATISEREN/ABORTUSGRENS
GEWETENLOZE REFOSCHURKEN DIPLOMATISEREN ABORTUSGRENS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier ONDERSTAANDE REFOSCHURKEN DIPLOMATISEREN NAZISTISCHE ABORTUSGRENS !

Arthur Alderliesten - directeur Kenniscentrum van de VBOK, Diederik van Dijk - directeur van de NPV, Carla Dik-Faber - kamerlid voor de ChristenUnie, Kees van Helden - directeur van Schreeuw om Leven, Kees van der Staaij - kamerlid voor de SGP, brullen in koor:

"Christen en liberaal, ga in gesprek over abortusgrens!"


In de Week van het Leven vraagt het "Platform Zorg voor Leven" aan Nederland om open ogen voor het ongeboren leven. Vijf leiders van de organiserende instanties en partijen breken een lans voor een nieuw, open gesprek over de abortusgrens.


Bron:
https://www.rd.nl/opinie/christen-en-liberaal-ga-in-gesprek-over-abortusgrens-1.1530538

Note: Sinds de officiele inwerkingtreding van de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) in 1984, die door koningin Beatrix werd ondertekend en bekrachtigd door een jubileum-handdruk van ds. A. Kort...., is de wettelijke stand van de van God vervloekte abortusgrens (van 24 weken) ongewijzigd gebleven.

GPPB.: De genoemde gewetenloze refoschurken willen een dialoog met de liberalen aangaan over de van God vervloekte abortusgrens van 24 weken.
Be aware: Elke abortusgrens, al was het een dag, is van God vervloekt!
Elke abortusgrens, hoe minimaal ook, is MOORD in koelen bloede op het door God geschapen menselijke leven. Degenen de abortusgrens diplomatiseren, zoals de gewetenloze refoschurken dat doen, moeten net als de nazi's door de rechtbank in Neurenberg, berecht worden door de rechtbank van Neurenberg II, en zullen zonder waarachtige bekering voor de rechterstoel van Christus voor eeuwig verdoemd worden.

Arthur Alderliesten, Diederik van Dijk, Carla Dik-Faber, Kees van Helden en Kees van der Staaij: "We zouden het bijna vergeten, maar abortus is bij de wet verboden. Slechts onder bepaalde voorwaarden (noodsituatie van de vrouw) en tot de wettelijke grens van levensvatbaarheid is abortus toegestaan."

GPPB.: De horror-waarheid is: We zouden het bijna vergeten, maar abortus is bij de wet toegestaan, slechts onder bepaalde voorwaarden (moordbesluit van moeder op eigen kind) en tot de wettelijke grens van levensvatbaarheid (24 weken) is abortus aanbevolen en wettelijk gelegaliseerd.

Arthur Alderliesten, Diederik van Dijk, Carla Dik-Faber, Kees van Helden en Kees van der Staaij: "Als elk individueel menselijk leven in zichzelf waardevol is - en dat vinden zowel christenen als liberalen blijkbaar - is er reden genoeg om de abortusgrens onderwerp van gesprek te laten zijn."

GPPB.: Wat Gods Woord leert, gebiedt en verbiedt omtrent het door God geschapen menselijke leven, daarover rept het refo-geboefte met geen woord, laat staan dat het refo-geboefte de onsterfelijkheid der ziel van elk mens op het oog heeft. Nee, ze willen de abortusgrens bespreekbaar maken, om voor een lagere abortusgrens te pleiten, terwijl dat hetzelfde is als om te pleiten voor een beperkt aantal concentratiekampen om een beperkt aantal Joden te vergassen. Genoemde refoschurken pleiten dus voor een lagere abortusgrens, ofwel een beperkt aantal abortusmoorden, waarmee zij zichzelf -net als de 24 weken voorstanders- als gewetenloze nazi-schurken openbaren EN het oordeel der verdoemenis over zichzelf verzegelen, gelijk geschreven is: "Gelijk sommigen zeggen: Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is!" Rom. 3:8.

Arthur Alderliesten, Diederik van Dijk, Carla Dik-Faber, Kees van Helden en Kees van der Staaij: "Het is goed dat er (wereldwijd) door allerhande organisaties positief-kritisch gekeken wordt naar legitieme vrouwenrechten. Maar willen we met elkaar in Nederland dat het aborteren van volop ontwikkelde kinderen het recht van ongeboren leven te boven gaat vanwege de keuzevrijheid van de vrouw? Is dat nog van deze tijd?"

GPPB.: De gewetenloze refoschurken promoten in het bovenstaande citaat 'de feministische ontwikkelingen wereldwijd' en zij willen een dialoog aangaan over de abortusgrens van 24 weken (ontwikkelde kinderen) om daarmee de keuzevrijheid van de vrouw te beperken tot het aborteren van "on-ontwikkelde kinderen." Het refo-geboefte geeft dus groen licht aan abortus van "on-ontwikkelde kinderen" in de moederschoot.
Dat is wat de "filantropische" nazi-schurken, Arthur Alderliesten, Diederik van Dijk, Carla Dik-Faber, Kees van Helden en Kees van der Staaij, "in alle oprechtheid" propaganderen, zoals zij zelf zeggen: "Laten we zonder om de hete brij (van welke kleur ook) heen te draaien hierover in alle openheid tijdens of na de Week van het Leven de dialoog aangaan."

GPPB.: God zal het zien en zoeken!

KLIK OP DE AFBEELDING, OF VOER HET WOORD ABORTUS IN DE ZOEKTERM OP DE FRONTPAGE VAN DE WEBSITE TER INZAGE VAN DE ONDERSTAANDE ARTIKELEN


-----------------------------------------

Resultaten
EZECHIEL'S WEEKLACHTPREEK OVER DE GODDELOZE ROVERS- EN KANIBALEN-KONINGEN VAN JUDA, OFWEL OVER DE NAZISTISCHE ABORTUS- EUTHANASIE- EN ORGAANDONOR-LAKEIEN VAN VANDAAG (1) - GPPB. (18-02-2018)

DE GROTEN EN DE KLEINEN ZULLEN STERVEN EN NIET BEGRAVEN WORDEN - EUTHANASIE EN ABORTUS (2) - GPPB. (17-12-2017)

GETUIGEN TEGEN REFO-CRIMINELEN DIE PLEITEN VOOR EEN ABORTUSLIMIET, WAARONDER DE VOLTALLIGE SGP-PARTIJ

ABORTUSACTEUR SGP-er VAN DER STAAIJ

SGP-er VAN DER STAAIJ SPEELT VOOR ABORTUSACTEUR

SGP PLEIT VOOR (BEPERKTE) ABORTUSMOORD

SGP NOEMT ABORTUS GEEN NAZI-MOORD, MAAR 'AFBREKEN ONSCHULDIG LEVEN'

DE REACTIE VAN M.G. VAN DER HOEVEN OP DE ONDERTEKENING VAN DE ABORTUSWET

VALSE START WERKGROEP 'GEEN?ABORTUS'

WERKGROEP 'GEEN? ABORTUS' MAAKT VALSE START

DECORATIE/SILFHOUT RD/GRUWELDAAD/CONGO SGP/ABORTUSLIMIET

DE GRUWELDAAD VAN DE SGP DOOR TE STEMMEN VOOR EEN ABORTUSLIMIET STAAT GELIJK AAN DE CONGOLESE BABY-VERKRACHTENDE GRUWELDADEN

DE GRUWELDAAD VAN DE SGP DOOR TE STEMMEN VOOR EEN ABORTUSLIMIET STAAT GELIJK AAN DE CONGOLESE BABY-VERKRACHTENDE GRUWELDADEN

WERKGROEP 'GEEN? ABORTUS' MAAKT VALSE START

SGP NOEMT ABORTUS GEEN NAZI-MOORD, MAAR 'AFBREKEN ONSCHULDIG LEVEN'

SGP-er VAN DER STAAIJ SPEELT VOOR ABORTUSACTEUR

SGP-KAMERLEDEN LEGGEN VALSE EED AF T.A.V. ABORTUS

SGP STEMT VR (BEPERKTE) ABORTUS! (2)

SGP STEMT VR ABORTUS! (3)

SGP PLEIT VR ABORTUS!

DRAMA ALPHEN AAN DE RIJN NIET SCHOKKENDER DAN ABORTUS-GENOCIDE

ABORTUSBABIES BRON VAN (REFO)VACCINS

RD PUBLICEERT EN PROCLAMEERT ABORTUS-VACCINS

GETUIGEN TEGEN REFO-CRIMINELEN DIE PLEITEN VOOR EEN ABORTUSLIMIET, WAARONDER DE VOLTALLIGE SGP-PARTIJ

GETUIGEN TEGEN REFO-CRIMINELEN DIE PLEITEN VOOR EEN ABORTUSLIMIET, WAARONDER DE VOLTALLIGE SGP-PARTIJ

SCHIJNPROCES/DEMMINK ABORTUSMOORDENAARS GAAN VRIJUIT

SCHIJNPROCES DEMMINK ABORTUSMOORDENAARS EN PEDOFIELEN-NETWERKEN GAAN VRIJUIT

SGP-er VAN DER STAAIJ BEZOEKT ABORTUSMOORDKLINIEK

SGP-er HERODES VAN DER STAAIJ BEZOEKT ABORTUSMOORDKLINIEK

SGPLAYER V.D.STAAIJ PLEIT VOOR SOCIAAL ABORTUSMOORDBESLUIT

SGPLAYER V.D.STAAIJ PLEIT VOOR SOCIAAL ABORTUSMOORDBESLUIT

ELKE ABORTUS IS EEN OFFER AAN/DE/SATAN

ELKE ABORTUS IS EEN OFFER AAN DE SATAN !

AGAIN: SCHOKKENDE ABORTUS-CIJFERS - ELKE ABORTUS IS EEN OFFER AAN DE SATAN !

SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK SGP/REFOKERKEN

SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK SGP/REFOKERKEN (1)

SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK SGP/REFOKERKEN (2)

SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK SGP/REFOKERKEN (3)

REACTIE OP SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK

REACTIE OP SKULL&BONES ABORTUSPOLITIEK

HET BLOED VAN 1 MILJOEN ABORTUSDODEN OP HET HOOFD/VAN/ALLE/REFO/DOMINEES

HET BLOED VAN 1 MILJOEN ABORTUSDODEN OP HET HOOFD/VAN/ALLE/REFO/DOMINEES

VAN DER STAAIJ, VAN DER VLIES EN DIJKGRAAF KERSTENEN HOMO-RELATIE EN ABORTUS

VAN DER STAAIJ, VAN DER VLIES EN DIJKGRAAF KERSTENEN HOMO-RELATIE EN ABORTUS

VBOK: ABORTUS GEEN MOORD!

VBOK: ABORTUS IS GEEN MOORD!

ABORTUSDEBAT TUSSEN HERODUS EN PILATUS

DOODSTRAF OP ABORTUSMOORD

DOODSTRAF OP MOORD GELDT OOK ABORTUSMOORD

SGP STEMT VOOR ABORTUS! II

SGP STEMT VOOR (BEPERKTE) ABORTUS! (2)

SGP STEMT VOOR ABORTUS! III

SGP STEMT VOOR ABORTUS! (3)

ABORTUS = DODELIJKE KINDERMISHANDELING

SGP-KAMERLEDEN LEGGEN VALSE EED AF T.A.V. ABORTUS

ADOPTEREN VAN ABORTUSBABIES

HET ADOPTEREN VAN ABORTUSBABIES

ANTI.ABORTUSBRIEF NIET VOOR VALSE KERKEN

OPEN ANTI-ABORTUSBRIEF NIET GERICHT AAN VALSE KERKEN

POLITIEKE SGP-er VAN DER VLIES SPREEKT OP SUBTIELE WIJZE OVER MORNING AFTER PIL EN ABORTUS EN NEIGT NAAR PRO...

CU-SGP MEDEPLICHTIG AAN ABORTUS

OBAMA VEROORDEELT ZICHZELF OMTRENT MOORD OP ABORTUSARTS

ABORTUS-FAN KRIJGT NOBELPRIJS

PRESIDENT-ABORTUS-FAN KRIJGT NOBELPRIJS

MASSAPROTEST TEGEN ABORTUS

MASSAPROTEST TEGEN ABORTUS AANFLUITING VOOR SGP

ABORTUS: MODERNE HOLOCAUST? !

ABORTUS: EEN MODERNE HOLOCAUST? !

ABORTUSDEBAT HERODUS EN PILATUS

ABORTUSDEBAT TUSSEN HERODUS EN PILATUS

ABORTUS-HOLOCAUST ISRAEL EN NL

ABORTUS-HOLOCAUST IN ISRAEL EN NL.

CU SJOEMELT MET ABORTUS

CU MEDEPLICHTIG AAN ABORTUSMOORD

HUURLINGEN-DOMINEES GEVEN VOORKEUR AAN PRO-ABORTUS-PREMIER BALKENENDE

GEDOOGSTEUN ABORTUS SGP

ABORTUSBRIEF ZET SGP IN NAZIHEMD

ABORTUSBRIEF HULPBISSCHOP ZET SGP IN NAZIHEMD

VAN DER STAAIJ HOUDT GEDOODGSTEUN PRO-ABORTUS KABINET VOOR MOGELIJK

ABORTUSGENOCIDE SCHREEUWT OM DODENHERDENKING

SGP-STANDPUNT ABORTUS SATANISCH

SGP-STANDPUNT ABORTUS BEVAT MOORD-CLAUSULES

RD-SGP-CONTRAST ABORTUSGENOCIDE & ALPHEN A/D RIJN

DRAMA ALPHEN AAN DE RIJN NIET SCHOKKENDER DAN ABORTUS-GENOCIDE

SGP PLEIT VOOR ABORTUS

SGP PLEIT VOOR ABORTUS!

SGP PLEIT VOOR ABORTUS!

SGP STEMT VOOR (BEPERKTE) ABORTUS! (2)

SGP-STANDPUNT ABORTUS BEVAT MOORD-CLAUSULES

DRAMA ALPHEN AAN DE RIJN NIET SCHOKKENDER DAN ABORTUS-GENOCIDE

ABORTUSBRIEF HULPBISSCHOP ZET SGP IN NAZIHEMD

VAN DER STAAIJ HOUDT GEDOODGSTEUN PRO-ABORTUS KABINET VOOR MOGELIJK

ABORTUS IS GENOCIDE !

ABORTUS IS GENOCIDE !

FATSOENSNORMEN RUTTE IN ABORTUSSLACHTHUIZEN

FATSOENSNORMEN RUTTE TE VINDEN IN ABORTUSKLINIEKEN

RD ZWIJGT ABORTUSGENOCIDE DOOD

RD ZWIJGT ABORTUSGENOCIDE CATEGORISCH DOOD

RD ZWIJGT ABORTUSGENOCIDE DOOD II

RD ZWIJGT ABORTUSGENOCIDE CATEGORISCH DOOD II


http://www.derokendevlaswiek.com