FRUITIER-LERAAR M. VAN ITTERSUM AFGESTUDEERD OP DE/ANTICHRIST/DE/MENS/DER/ZONDE
DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, PROMOVEERDE OP DE ANTICHRIST, PAUS BENEDICTUS XVI, (ex-NAZI JOZEPH RATZINGER), EN ITTERSUM NOEMT DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS (2 Thess. 2:3-4) DE GROOTSTE THEOLOOG VAN DE 20e EEUW WAARVAN EEN VERSLAG IS GEPUBLISEERD IN DE JEZUITISCHE KRANT, HET RD !  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE CRIMINELE (NAZI) PRAKTIJKEN VAN PAUS BENEDICTUS XVI

VOER HET WOORD ANTICHRIST IN DE ZOEKTERM LINKSBOVEN OP DE FRONTPAGE VAN DE WEBSITE TER INZAGE VAN EEN REEKS ARTIKELEN OVER DE ANTICHRIST


Zie ook:
https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/vaticaan-en-brits-koningshuis-aanklacht-kindermisbruik/

https://www.youtube.com/watch?v=-A1o1Egi20c


Klik hier DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, PROMOVEERDE OP DE DOOPLEER VAN AUGUSTINUS EN DE ANTICHRIST, PAUS BENEDICTUS XVI, OFWEL ex-NAZI JOZEPH RATZINGER. DHR. ITTERSUM NOEMT RATZINGER "EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW" WAARVAN EEN VERSLAG IS GEPUBLISEERD IN DE JEZUITISCHE KRANT, HET RD, TERWIJL DE HEILIGE GEEST BIJ MONDE VAN DE APOSTEL PAULUS, DE ANTICHRIST, OFWEL DE OPEENVOLGING VAN PAUSEN, ONDER DE NOEMER SCHAART VAN 'DE MENS DER ZONDE' EN 'DE ZOON DES VERDERFS' (2 Thess. 2:3-4).

Het komt steeds meer openbaar dat het RD een welbehagen heeft in de ongerechtigheid (2 Thess. 2:12). Dat bewijzen o.a. de religieuze RD-publicaties, waarvan de promotie van Van Ittersum er eentje van is. De religieuze RD-publicaties vormen een doorlopende aanslag op de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is. In de loop der jaren is het RD omgevormd tot een volbloed Jezuitische krant, die op alle mogelijke manieren -zoals ook de fascistische SGP op alle fronten doet- de eniggeldende leer van Christus verkracht, gelijk geschreven staat: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet", 2 Joh. 1:9a.

Met name uit de hoofdredactionele RD-commentaren van ex-hoofdredacteur Kranendonk en de huidige redacteur De Bruin, blijkt overduidelijk dat er van een objectieve journalistieke nieuwsberichtgeving totaal geen sprake is, maar dat er juist sprake is van een doorlopende Reuters/ANP-nieuwsbericht-manipulatie la de NOS, Telegraaf, AD, Volkskrant, CNN, Washington Post, New York Times, enz. enz.

De functie van toezichthouder bij het RD, zoals ds. C. Stelwagen die bekleedt, is volstrekt een wassen neus, die Gods Naam doet lasteren, aangezien genoemde functie totaal geen functie heeft op de RD-leugen-en-bedrog propaganda-machine die op volle toeren draait.

Het RD-top en haar toezichthouders openbaren zich meer en meer als gewetenloze schurken, die met het eniggeldende gezag van Gods Woord totaal hebben afgerekend en aan elke zaak hun eigen maffiose invulling geven, conform de censuur-eisen van de illuminatie.

En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid", 2 Thess. 2:8-12.

GPPB.

DE ANTICHRIST, DE PAUS, DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS, REFOBREED GEKERSTEND, MET NAME DOOR DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, DIE OP DE DOOPLEER VAN PAUS BENEDICTUS XVI (ex-NAZI JOZEPH RATZINGER), IS AFGESTUDEERD, EN DEZE CRIMINEEL, DE ANTICHRIST, GODSLASTERAAR, DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS, WORDT DOOR VAN ITTERSUM GENOEMD EN GEROEMD ALS ZIJNDE 'EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW' (1) - GPPB. (25-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ANTICHRIST, DE PAUS, DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS, REFOBREED GEKERSTEND, MET NAME DOOR DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, DIE OP DE DOOPLEER VAN PAUS BENEDICTUS XVI (ex-NAZI JOZEPH RATZINGER), IS AFGESTUDEERD, EN DEZE CRIMINEEL, DE ANTICHRIST, GODSLASTERAAR, DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS, WORDT DOOR VAN ITTERSUM GENOEMD EN GEROEMD ALS ZIJNDE "EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW" (1)

Schriftlezing: 2 Thessalonicensen 2

Tekst voor de prediking:
"En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid", 2 Thess. 2:1-12.

DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, PROMOVEERDE OP DE DOOPLEER VAN AUGUSTINUS EN DE ANTICHRIST, PAUS BENEDICTUS XVI, OFWEL ex-NAZI JOZEPH RATZINGER. DHR. ITTERSUM NOEMT RATZINGER "EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW" WAARVAN EEN VERSLAG IS GEPUBLISEERD IN DE JEZUITISCHE KRANT, HET RD, TERWIJL DE HEILIGE GEEST BIJ MONDE VAN DE APOSTEL PAULUS, DE ANTICHRIST, OFWEL DE OPEENVOLGING VAN PAUSEN, ONDER DE NOEMER SCHAART VAN 'DE MENS DER ZONDE' EN 'DE ZOON DES VERDERFS' (2 Thess. 2:3-4).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HET EEUWIGE OORDEEL OVER DE ANTICHRIST EN ZIJN VALSE PROFETEN EN ALLEN DIE EEN WELBEHAGEN GEHAD HEBBEN IN DE ONGERECHTIGHEID (2) - GPPB. (25-11-2018)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET EEUWIGE OORDEEL OVER DE ANTICHRIST EN ZIJN VALSE PROFETEN EN ALLEN DIE EEN WELBEHAGEN GEHAD HEBBEN IN DE ONGERECHTIGHEID (2)

Schriftlezing: Openbaring 13

Tekst voor de prediking:
"En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid", 2 Thess. 2:1-12.

DE RIJSENSE FRUITIER-LERAAR, M. VAN ITTERSUM, PROMOVEERDE OP DE DOOPLEER VAN AUGUSTINUS EN DE ANTICHRIST, PAUS BENEDICTUS XVI, OFWEL ex-NAZI JOZEPH RATZINGER. DHR. ITTERSUM NOEMT RATZINGER "EEN VAN DE GROOTSTE THEOLOGEN VAN DE 20e EEUW" WAARVAN EEN VERSLAG IS GEPUBLISEERD IN DE JEZUITISCHE KRANT, HET RD, TERWIJL DE HEILIGE GEEST BIJ MONDE VAN DE APOSTEL PAULUS, DE ANTICHRIST, OFWEL DE OPEENVOLGING VAN PAUSEN, ONDER DE NOEMER SCHAART VAN 'DE MENS DER ZONDE' EN 'DE ZOON DES VERDERFS' (2 Thess. 2:3-4).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.derokendevlaswiek.com