D666/ORGAAN/DONOR/WET IS GELEGALISEERDE NAZI/MOORD!
ORGAAN-DONOR-WET IS GELEGALISEERDE NAZI-MOORD!        
Plaats in winkelmandjeMandje
D666-ORGAAN-DONOR-WET IS GELEGALISEERDE NAZI-MOORD-GENOCIDE, NET ALS DE ABORTUS- EN DE EUTHANASIEWET DAT ZIJN!

Klik hier link on top of the page, of met rechtermuisknop op afbeelding klikken en link copieren en doorsturen naar alle mogelijke refo-dominees!

WAT DE MEESTE DONOREN NIET (WILLEN) WETEN, IS, DAT ORGAANDONATIE NOOIT OP EEN OVERLEDEN MENS WORDT TOEGEPAST. "OVERLEDEN", WIL ZEGGEN, DE MENS ADEMT NIET MEER EN HET HART IS DOOD EN KLOPT NIET MEER, DE ZIEL IS UIT HET LICHAAM EN DEFINITIEF IN DE HANDEN VAN GOD GEVALLEN! ALS DE MENS HART-DOOD IS, ZIJN DE ORGANEN OOK DOOD EN VOOR TRANSPLANTATIE ONBRUIKBAAR....!

VOOR HET ZOGENAAMDE CRITERIUM OM ORGANEN VOOR DE WET LEGAAL TE KUNNEN OOGSTEN, IS HET LUGUBERE 'HERSENDOOD'-PROTOCOL ALS DEKMANTEL IN HET LEVEN GEROEPEN, MAAR HERSENDOOD IS NOG GEEN HART-DOOD. BIJ EEN 'HERSENDOOD' VERKLAARDE DONOR IS ER EVENWEL SPRAKE VAN EEN BEWUSTELOOS, DOCH SPRINGLEVEND MENS !

DAAR KOMT BIJ DAT ONDER DE MISLEIDENDE LEUS "WILT U EEN LEVEN REDDEN? DOE MEE AAN ORGAANDONATIE" EEN NAZISTISCHE MILJARDENZWENDEL SCHUIL GAAT, Ń LA PLANNED PARENTHOOD-MAFIA-BUSINESS IN PARTS OF KILLED BABIES !

GG-HORROR-DS. A. SCHREUDER, SCHREEF IN DE SAAMBINDER VAN 5 NOV. 2015, ONDER DE TITEL "ORGAANDONATIE EN NAASTENLIEFDE", HET VOLGENDE HORROR-SPROOKJE:
"Volgens mij mogen we, hoewel dat de vitaliteit van de organen kan aantasten, toch de vraag blijven stellen dat de dood bij de patiŽnt is ingetreden op een manier die de nabestaanden ervan heeft overtuigd dat de patiŽnt daadwerkelijk is overleden. Desnoods moet dit gebeuren nadat de beademing is gestopt en het hart tot stilstand is gekomen. De nabestaanden mogen nooit met de vraag blijven zitten of de patiŽnt wel echt overleden was toen er werd besloten tot het overgaan van het verwijderen van diens organen."

Aangezien daadwerkelijk overleden mensen absoluut geen orgaandonors kunnen zijn, maar alleen nog levende mensen, is hetgeen Schreuder hier schrijft pure GG-schizofrene en misleidende horror-onzin. Bovendien pleit horror-ds. Schreuder voor de dood van een hersendood mens, i.p.v. voor zijn/haar recovered leven, aangezien een hersendood mens nog steeds een levend mens is met een onsterfelijke ziel !

ORGAANTRANSPLANTATIE VAN ENKELVOUDIGE ORGANEN HEEFT DERHALVE MET NAASTENLIEFDE NIETS, MAAR DAN OOK NIETS TE MAKEN, HET IS PURE ZELFMOORD EN VAN GOD VERVLOEKT !

DE SGP HEEFT WELISWAAR TEGEN DE D666-WET VAN PIA DIJKSTRA GESTEMD, ECHTER MET EEN ONBIJBELS(!) BEROEP OP HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT, ART. 11 VAN DE GRONDWET, TERWIJL DE 1e SGP-KAMERLID, DIEDERIK VAN DIJK, IN ZIJN HUMANISTISCHE AUTONOME-MENS-ARGUMENTATIE TEGEN DE SATANISCHE ORGAANWET, GODS WOORD VOLLEDIG BUITEN BESCHOUWING LAAT !

GODS WOORD LEERT DUIDELIJK DAT HET LICHAAM NIET HET EIGENDOM IS VAN DE MENS, MAAR DES HEEREN IS (1 Kor. 6:19). HET LICHAAM IS EEN TEMPEL DES HEILIGEN GEESTES EN WIE DE TEMPEL GODS SCHENDT, DIEN ZAL GOD SCHENDEN ! (1 Kor. 3:16-17).

BIJ MONDE VAN SGP-DHR. VAN DIJK IS DE SGP ECHTER V””R ORGAANDONATIE OP ZICH. DAT BETEKENT DUS DAT DE SGP V””R ORGAANDONOR-MOORD IS EN DAT ZIJ HAAR ACHTERBAN AANMOEDIGT OM ZICH VOOR ZELFMOORD BESCHIKBAAR TE STELLEN IN DE VORM VAN EEN ORGAAN-DONOR-SCHAP.

70% VAN DE REFO'S ZIJN V””R ORGAANDONATIE! DAT BETEKENT DUS DAT 70% VAN DE REFO'S V””R PURE ZELFMOORD ZEGT TE ZIJN, INCLUSIEF HET GROS REFO-DOMINEES EN HET STAAT TE VREZEN DAT GEEN ENKELE REFO-DOMINEE ZIJN SCHAPEN WAARSCHUWT VOOR DEZE ZOVEELSTE NAZIWET, LAAT STAAN DAT ER EEN DOMINEE PUBLIEK TEGEN DIT SOORT NAZI-GENOCIDE-WETTEN AGEERT !

OGG-DS. A. KORT ZAL ZIJN PILATUS-REFREIN WEL WEER TEN BESTE GEVEN: "Ik bemoei mij niet met al die be-slom-me-ring-en!"


Nee, want dan hoeft hij de OGG-leugenzwijnen van de SGP/RD ook niet afeisend te censureren, aangezien hij liever in de rij staat om het athaliaanse koningshuis te feliciteren............!

ZIE UITGEBREIDE DOCUMENTATIE OVER HET NAZI-BEDROG GENAAMD: 'ORGAANDONATIE', OP VOLGENDE VIER BLOKKEN.

Zwartboek over orgaandonatie - Annet Wood (1)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

Zwartboek over orgaandonatie - Annet Wood


Klik op afbeelding, of op de klik hier link, ter inzage pdf-document.

Orgaantransplantatie gebaseerd op Moord (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

Orgaantransplantatie gebaseerd op Moord (2)


Klik op afbeelding, of op de klik hier link, ter inzage pdf-document.

Orgaandonatie-bedrog - hersendood is niet dood (3)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

Orgaandonatie-bedrog - hersendood is niet dood (3)


Klik op afbeelding, of op de klik hier link, ter inzage pdf-document.

Orgaandonatie-bedrog - hersendoden zijn niet dood (4)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

Orgaandonatie-bedrog - hersendoden zijn niet dood (4)


Klik op afbeelding, of op de klik hier link, ter inzage pdf-document.


http://www.derokendevlaswiek.nl