SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ PLEIT VOOR TROUW/IN/HOMORELATIE
SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ PLEIT VOOR TROUW IN HOMO-RELATIE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ PLEIT VOOR TROUW IN VAN GOD VERVLOEKTE HOMO-RELATIE

Op een talkshow van de NPO spreekt beroepshuichelaar, OGG-SGPlayboy Van der Staaij, zich letterlijk uit als voorstander van een van God vervloekte homorelatie en zegt daar -op aandringen van OM-playboy, P. R. de Vries- dat 'getrouwde' homo's elkaar trouw moeten zijn...., "anders -zo zegt Staaij- zijn de kinderen... de dupe..."

In genoemde vulgaire talkshow spot Staaij met de bijbelse zondagsheiliging, hij spot met de bijbelse scheppingsorde -God het Hoofd van Christus, Christus het Hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw- en draait constant om de hete brij heen, maar gaat uiteindelijk overstag en pleit met zijn 100% zwakzinnige thema "kies elkaar", voor liefde en trouw binnen een homo-relatie.

Klik op de afbeelding, of op de Klik hier link, en klik vervolgens door op button jinek-14-02-2017
OF voer de onderstaande link in uw browser-regel
http://www.npo.nl/jinek/14-02-2017/KN_1688603
ter inzage van de NPO-talkshow, waarin vulgaire spotboef SGPlayboy Van der Staaij voor pure sodomitische homofiele relatie-trouw pleit.

* NPO-video-link kregen wij doorgestuurd, video is echter puur vulgair en alleen op deze website doorgelinkt om de godslasterlijke afgrond-geest van SGPlayboy Van der Staaij te ontmaskeren.

Warning: Bekijk en beluister Staaij-fragment uitsluitend vanaf 2 min. 11 sec. t/m 11 min. 41 sec.


Wie nu nog niet inziet dat de SGP een van God vervloekte beweging is en de SGP -in welke vorm dan ook- blijft aanhangen, en zich niet bijbels-wettig daarvan vrijmaakt, zal met deze godslasterlijke politieke beweging ter helle varen! (Ps. 55:16 - Jes. 5:20 - Matth. 23:33 - Matth. 24:48-51 - Rom. 3:8 - Openb. 22:15).

Wel, OGG-ds. pilatus, A. Kort, het bloed van deze Schriftverkrachtende sodomitische OGG-SGPlayboy, Van der Staaij, is op uw hoofd, aangezien gij uw OGG-handen wast in onschuld tegenover deze roepende OGG-SGP-ongerechtigheid! Bidden voor de van God vervloekte SGP -zoals pilatus A. Kort (in zijn lasterlijke brief aan Jurie) geveinsd suggereert, is derhalve pure godslastering!

Vriend Kort, als je nu nog geen publieke tuchtmaatregel eist tegen deze vulgaire OGG-SGPlayboy-spotboef, bewijs je voor de zoveelste keer dat je geen Goddelijke roeping hebt (dat geldt voor alle (SGP)-dominees)!


http://www.derokendevlaswiek.nl