PRESIDENT TRUMP BEDIENT ZICH VAN FALSE-FLAG SYRIE
TE DIEN DAGE ZAL ER EEN GEBAANDE WEG WEZEN VAN EGYPTE IN ASSYRI╦ (1) - GPPB. (09-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TE DIEN DAGE ZAL ER EEN GEBAANDE WEG WEZEN VAN EGYPTE IN ASSYRI╦ (1)

Schriftlezing: Jesaja 19

Tekst voor de prediking:
"Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrie, dat de Assyriers in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriers den Heere dienen. Te dien dage zal Israel de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriers, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel!" Jes. 19:23-25.

** De Amerikaanse president D.J. Trump -ten spijt van tal van zijn gedane beloftes- is gevallen voor de false-flag-leugen van het NWO-establishment, door het afvuren van 59 Tomahawk raketten op Syrie, als represaille voor een gifgas-aanval die volgens de gerepeteerde establishment-leugen door het leger van Assad is uitgevoerd op eigen burgers, terwijl elk bewijs daarvoor ontbreekt en Assad allang geen beschikking meer heeft over gifgas. In werkelijkheid werd bij een Syrische aanval een illegaal gifgasdepot van de ISIS-rebellen getroffen, zoals president Putin naar waarheid heeft gezegd en hij veroordeelde de VS-aanval op Syrie als zijnde een agressieve daad jegens een soeverein land en dat was het ook. Als troostprijs kan Trump wellicht het applaus van de westerse fascisten in ontvangst nemen, inclusief een lofprijzing van baal-dienaars SGPlayer Van der Staaij en RD-hoofd-acteur, maar de makers en hun supporters van de toenemende false flags zijn gewetensloos en hebben volgens Gods Woord een zeer verkeerde geest en handelen als dronkelappen, gelijk geschreven is in Jesaja 19:14: "De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel."

TE DIEN DAGE ZAL ISRAEL DE DERDE WEZEN MET DE EGYPTENAREN EN MET DE ASSYRIERS, EEN ZEGEN IN HET MIDDEN VAN HET LAND (2) - GPPB. (09-04-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
TE DIEN DAGE ZAL ISRAEL DE DERDE WEZEN MET DE EGYPTENAREN EN MET DE ASSYRIERS, EEN ZEGEN IN HET MIDDEN VAN HET LAND (2)

Schriftlezing: Jesaja 11

Tekst voor de prediking:
"Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrie, dat de Assyriers in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriers den Heere dienen. Te dien dage zal Israel de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriers, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel!" Jes. 19:23-25.

** De Amerikaanse president D.J. Trump -ten spijt van tal van zijn gedane beloftes- is gevallen voor de false-flag-leugen van het NWO-establishment, door het afvuren van 59 Tomahawk raketten op Syrie, als represaille voor een gifgas-aanval die volgens de gerepeteerde establishment-leugen door het leger van Assad is uitgevoerd op eigen burgers, terwijl elk bewijs daarvoor ontbreekt en Assad allang geen beschikking meer heeft over gifgas. In werkelijkheid werd bij een Syrische aanval een illegaal gifgasdepot van de ISIS-rebellen getroffen, zoals president Putin naar waarheid heeft gezegd en hij veroordeelde de VS-aanval op Syrie als zijnde een agressieve daad jegens een soeverein land en dat was het ook. Als troostprijs kan Trump wellicht het applaus van de westerse fascisten in ontvangst nemen, inclusief een lofprijzing van baal-dienaars SGPlayer Van der Staaij en RD-hoofd-acteur, maar de makers en hun supporters van de toenemende false flags zijn gewetensloos en hebben volgens Gods Woord een zeer verkeerde geest en handelen als dronkelappen, gelijk geschreven is in Jesaja 19:14: "De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel."


http://www.derokendevlaswiek.nl