DE ZAAK KRUININGEN 'BREDEWEG/JANSEN'
DE BREDEWEG-ZAAK KRUININGEN IS SLECHTS EEN TOPJE VAN DE KERKPOLITIEKE IJSBERG EN EEN SYMPTOMATISCH VRUCHTGEVOLG VAN DE AFVALLIGE KERKPLURALE BREUK VAN DE PLANTING GODS EN DE LEER VAN CHRISTUS (1) - GPPGB. (19-11-2017)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KRUININGER BREDEWEG/JANSEN-ZAAK IS SLECHTS EEN TOPJE VAN DE KERKPOLITIEKE IJSBERG EN EEN SYMPTOMATISCH VRUCHTGEVOLG VAN DE AFVALLIGE KERKPLURALE AFSCHEIDINGSBREUK JEGENS DE PLANTING GODS EN VAN DE LEER VAN CHRISTUS (1)

VALSLERENDE GG-KETTER J.M.D. DE HEER HEEFT DEZE ZONDAG GEPREEKT IN KRUININGEN OM HET SYMPTOMATISCHE LEUGEN-EN-BEDROG FESTIJN DER AFSCHEIDING COMPLEET TE MAKEN!

HET OORDEEL VAN CHRISTUS OVER DE ZAAK KRUININGEN:
"ALS DE BLINDE DE BLINDE LEIDT, ZULLEN ZIJ BEIDEN IN DE GRACHT VALLEN !"

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER OPLUISTERING PREEK


Schriftlezing: Jeremia 8:11

Tekst voor de prediking:
"En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede", Jer. 8:11.

Alle afgescheiden dominees, incusief PKN en HHK, hebben hun recht van spreken definitief verspeeld, omdat zij -ten spijt van hun vroomklinkende preken en woorden- deel uitmaken van onwettig-sektarische kerkverbanden en derhalve leven in de zonden van nalatigheid, waardoor de kerkelijke bannen niet worden verdelgd, maar sektarisch gekoesterd en zelfs gepromoot. Als de valse leraars het vooraangestoelte in de kerken bezetten, met name door refo-ketters, zoals GG-ds. J.M.D. de Heer, dan is er geen sprake meer van "geordende kerkverbanden", waarop OGG-ds. A. Kort in de GBS-SV/HSV-brochure geveinsdelijk roemt, maar dan is er volgens het oordeel van Christus sprake van moordenaarskuilen (Matth. 21:13), ofwel holen des duivels.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.nl