ANP/REUTERS/RD MAFFIA NIEUWSBRONNEN
ANP/REUTERS/RD MAFFIA NIEUWSBRONNEN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier ANP/REUTERS/RD MAFFIA-NIEUWSBRONNEN, DIE HET VOLK DOORLOPEND VOORLIEGEN MET GEMANIPULEERD 'NIEUWS'

DE REFORMATORISCHE KERKPOLITIEKE PRIESTERSCHAAR VINDT HET BEST DAT HUN SCHAPEN IN DE MSM/RD-MAFFIA-LEUGENS GELOVEN -OMDAT ZE ER ZELF IN GELOVEN- EN MET DE BIJBEL IN DE HAND EN CHRISTUS OP DE LIPPEN MET DE MASSA VOOR EEUWIG VERLOREN GAAN !

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE COMPLETE PDF-ARTIKEL


De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds minder handen. Op een enkele uitzondering, als De Groene Amsterdammer na, zijn de media in de loop der tijd overgenomen door al maar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts enkele machtige families. Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden.

De media vertegenwoordigen de belangen van de internationale corporaties, volgens de wereldberoemde onderzoeks-journalist John Pilger 'de nieuwe heersers van dewereld.' Multinationals welke, sinds hun ontstaan in Nederland, winst en het tevreden stemmen van de aandeelhouders als enige drijfveer hebben.

Waarheidsvinding en het juist informeren van het publiek zijn ondergeschikt. Bij hen geen andere dan de officieelgeaccepteerde kijk op de terreuraanslagen van 11 september 2001. Bij hen geen twijfel over de missies voor 'vrijheid'en 'vrede' van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Bij hen geen kritische vragen over de vrijheidsberovende maatregelen 'tegen terreur.'

Veelal blijken de media propaganda- en manipulatie-kanalen van overheden die met de corporaties en banken al sinds de trias VOC - Wisselbank - Staten Generaal uit de zeventiende eeuw en ver daarvooreen onlosmakelijke eenheid vormen.

Duidelijk komt de verstrengeling met de overheid naar voren in de TweedeWereldoorlog als veel media hun ware gezicht tonen en wie ze werkelijk dienen: niet het volk maar de overheerser. InNederland is er slechts een handjevol mensen dat het nieuws bepaalt. Wie zijn zij?

Het wereldnieuws verstrekt door een familie loyaal aan de banken, de kroon en de vrijmetselarij. Het nieuws uit de wereld bereikt het Algemeen Nederlands Persbureau via internationale persbureaus. Het belangrijkste en grootste ter wereld is het financieel georienteerde Reuters, opgericht in 1851 door de naar Groot-Brittannie gevluchte en door koningin Victoria tot de adelstand verheven Israel Beer Josaphat (Paul) Reuter.

Voor de stichtingvan dit persbureau werkt Israel in de bank van zijn oom.5 In 2008 fuseert de Reuters Group met de Canadese Thomson Corporation, op het moment van fusie een van 's werelds belangrijkste media-giganten met kranten als het prestigieuze The Times (1967, nu bezit v. R. Murdoch) en eigendom van de familie Thomson. De Thomson familie is de rijkste vanCanada en staat op de 31ste plaats in Forbes Magazine van 2007. David Thomson, derde baron Thomson of Fleet,bekleedt thans het voorzitterschap van het nieuwe bedrijf Thomson-Reuters.

Net als de familie Reuter destijds, zijn deThomsons in 1964 door de Britse monarch tot de adelstand verheven: de wijze waarop de Kroon appelleert aan het statusgevoel en de ijdelheid van invloedrijke personen en zo hun loyaliteit koopt. De Grand Lodge van British Colombia refereert aan deze verheffing en ook aan het feit dat de oprichter van dit media-imperium is toegetreden tot de hogere gelederen van de vrijmetselarij - de manier om macht en invloed te vergroten - en gerekend wordt tot een van zijn beroemdste representanten.

Net als Reuters is Thomson voor de fusie financieel gericht en is na de overname van Reuters zelfs marktleider op dit gebied. Thomson's Financial's standaard competitie tabellen (Thomson Financial's Standard Leage Tables) geven overzichten met uitstaande schulden bij 'investeringsbanken' als Citygroup, Goldman Sachs en JP Morgan.

Volgens Wikipedia leidt de Rothschild familie deze sectie van (Reuters-)Thomson: 'De Rothschilds hebben de leiding op zichgenomen van Thomson's Financial's competitie tabellen in investerings-bankieren, fusie- en overname deals in hetVerenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italie.

Kent Cooper, directeur van de Associated Press waar hij 41 jaar werkte, schrijft in zijn autobiografie 'Barriers Down' (1942) hoe de Rothschild familie een aandeel heeft gekocht in de belangrijkste persagentschappen, waaronder Reuters.
Op pagina 7 doet hij verslag van een twintig jaar durend gevecht om het recht van Amerikanen op de waarheid over het wereldnieuws en wie het bepalen.

'Adolfs Nieuwe Papegaai' nu in handen van royalistische nazaten nazi-collaborateur
Op haar beurt krijgt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) het wereldnieuws binnen via de internationale persbureaus, waarvan het 'onafhankelijke' Reuters met zijn 'ready-to-publish' nieuws in twintig talen de voornaamste is. En inderdaad neemt het ANP (+ RD) de berichten in de regel zondermeer over. Op 28 juli 2004 bericht de NRC dat Reuters en het ANP een alliantie gaan sluiten. Het ANP is het Nederlandse persbureau dat nagenoeg alle media hier te lande van nieuws voorziet: omroepen, kranten, tijdschriften, websites, instellingen en overheden in binnen en buitenland. Op hun beurt reproduceren deze media, inclusief de 'kwaliteitskranten', dit nieuws zonder vragen. Het ANP, zo is Nederlanders altijd ingeprent, staat immers voor "objectiviteit en betrouwbaarheid". In de oorlog werkt het ANP echter vlijtig samen met het nazi-regime en staat het bekend als 'Adolfs Nieuwe Papegaai.' Dan weet u ook uit welk maffia-vaatje het RD tapt !

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE COMPLETE PDF-ARTIKEL


http://www.derokendevlaswiek.nl